Logo HSB BRf Kusken
Länk till HSB Södra Norrland

Bokningssystem & Skalskydd

För att höja säkerheten hos Brf Kusken har nu samtliga entré-portar, gaveldörrar och förrådsdörrar utrustats med tagg-läsare.

Bild på taggläsaren 509M från RCO i Brf Kusken Varje lägenhet har fått tre stycken taggar som har behörighet till allmänna utrymmen samt bokning av tvättstugor, gästrum och bakstugan. Taggarna har olika färger för att kunna särskilja dem ifall någon tagg tappas bort. Vill man ha flera går det att köpa till extra taggar.

Bokning sker i de digitala tavlorna som finns placerade i trapphusen, alternativt via webb/app (läs mer nedan). De digitala tavlorna innehåller även trapphusregister och allmän information. En beskrivning om hur du bokar finns längre ned.

Tvättstugorna är gratis att boka.
Passtider: 07.00-12.00, 12.00-17.00, 17.00-22.00.

Gästrummet bokas per dygn 14.00-12.00 och kostar 200:-/dygn. Avgifterna kommer på nästkommande avgiftsavi. Om gästrummet inte avbokas senast tre dygn före vald bokningsperiod så debiteras hela bokningen.

Bakstugan har ett pass/dygn, 07.00-21.00 på vardagar och 12.00-21.00 på lördagar och söndagar. Avgiften är 100 kr och kommer på nästkommande avgiftsavi.

Bild på kuvert Även personlig information kan tas emot i tavlorna, då visas en kuvert-symbol bredvid ditt namn i tavlan. Logga in med taggen för att läsa meddelandet.

Tidningsbud kommer att tilldelas en kod för att komma in under natten. Detta medför att vi kan hålla entré-portarna låsta längre på morgonen. Tider för olåsta portar kommer nu vara 06.00-21.00.

Bokningsanvisning - I trapphuset

1. Logga in genom att lägga taggen mot tavlans nedre högra hörn. Tavlan piper till när taggen är läst.
2. Välj vad du vill göra med tavlans piltangenter, Boka, Avboka, Tjänster eller Logga Ut. Välj Boka, tryck OK.
3. Välj vad du vill boka, ex. tvättstuga, grovtvättstuga, tryck OK.
4. Välj datum och tid med tavlans piltangenter, tryck OK.

Klart! När du kommer till tvättstugan för att använda ditt tvättpass för du taggen över läsaren vid tvättstugedörren.

Det är bara du som kommer in på din bokade tid. Du kan max ha två (2) samtidiga bokningar.

Det går att komma in 30 minuter efter avslutat pass OM inte följande tvättpass redan är aktiverat. Håll tiderna för att undvika att bli utlåst.

Boka gärna av ditt tvättpass om du är klar i god tid, så kan det nyttjas av någon annan.

Bokningsanvisning - Via internet (valfritt)

Förutom att boka via bokningstavlorna i trappuppgångarna så kan man även boka direkt via webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du är på inloggningssidan fyller du i lägenhetsnummer 3 siffror (har du lägenhetsnummer som inte är 0-siffrigt så sätter du 0 framför så det blir 3-siffrigt (ex. lägenhetsnr. 9 blir 009) samt lösen för webbokning som står på kvittensen du fick när du kvitterade ut taggarna.

Bokningsanvisning - Via smartphone (valfritt)

Vill du boka via din smartphone kan du ladda ner appen "Electrolux Vision Mobile" om du har en iPhone Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Android Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att logga in måste du först logga in i webbokningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja vilken panel du vill ha och trycka på ”Använd mobilen för att boka” längst ned på sidan.

Öppna appen och skanna QR-koden med din smartphone.

Vid borttappad tagg

Bild på en tagg från RCO Kontakta genast föreningen/HSB vid borttappad tagg.

Uppge namn, lägenhetsnummer samt vilken färg den borttappade taggen hade. Detta för att vi ska kunna spärra taggen så fort som möjligt, så den inte hamnar i orätta händer.

Sidan uppdaterad 2023-02-23