Logo HSB BRf Kusken
Länk till HSB Södra Norrland

Bredband & tv

Sedan i början av år 2001 är Brf Kusken anslutet till BredbandsBolaget vilket borgar för snabba hastigheter upp till 250 Mbit/s.

ComHem står för kabeltv-utbudet.

Brf Kusken har även en egen intern TV-kanal som kallas "K2". På den finns information från styrelsen, öppettider, annonser från de boende m.m. (Gör en kanalsökning så hittar du den på [S9] 161,25 Mhz.)


Info december 2018

Nytt inpasserings-, informations- och bokningssystem

Styrelsen har beslutat att driftsätta systemet i början på nästa år. Vi prioriterar de nya fibernätverket och till-hörande funktioner (TV, internet, telefoni) i första hand. Information om när och var ni får ut låsbrickor med skriftliga instruktioner kommer i början på 2019. Under en övergångsperiod kommer möjligheten att använda portnyckeln att finnas kvar.

TV, internet och telefoni

Inkopplingen av fibernätverket till lägenheterna har påbörjats. Viktigt att de nu indragna fiberkablarna med tillhörande box är anslutna (grön lampa skall lysa) till elnätet för att inkopplingen skall kunna genomföras. Allteftersom det framskrider får du en HD-ready Digitalbox vilket möjliggör att ni kan se på TV.

Har du idag, utöver det analoga basutbud som ingår i avgiften, tecknat ett eget avtal och har en digitalbox så påminner den nya boxen om den, men är anpassad till det nya nätverket.

Leveransen av boxen och inkopplingen görs av Alina Systems (Östersundsföretag). De hjälper er med att få det hela att fungera och informerar om vilka möjlig-heter ni har att uppgradera basutbudet.

Arbetet påbörjas i början på v.50. För att hinna med installationerna kommer arbetet att ske även på kvällar och helger. Dagen innan TV-boxen installeras lämnar Alina ett meddelande till berörda lägenheter.

När fastighetsnätet är i drift kan du också montera in en trådlös router. För er som är osäkra, vad gäller trådlös router, så kan ni kontakta Alina Systems per telefon 063-13 00 01 eller e-post ostersund@alina.se. Om du väljer att uppgradera antalet TV-kanaler så ingår en trådlös router.

Ni som har lämnat in en intresseansökan om att behålla er fasta telefon kommer att få den nödvändiga boxen utdelad så fort inkopplingen av telefonnätet är klart.

Utökat TV-utbud

Initialt hade vi ett baspaket med 13 kanaler varav 2 HD-kanaler vilka ingick i månadsbeloppet. Efter synpunkter på utbudet förhandlade vi om avtalet till att omfatta 19 kanaler varav 12 är HD.Har du idag, utöver det analoga basutbud som ingår i avgiften, tecknat:

- avtal med ComHem som operatör av extratjänster (ex. digital-tv) och vill ha kvar dem som operatör kan du sitta lugnt i båten då vårt avtal med dem utgår hösten 2020. I god tid innan ComHem upphör som operatör får ni information om vad som gäller.

- digital-tv (endast basutbudet) från Bredbandsbolaget (nu Telenor) behöver du inte göra något. Däremot om du har tillval av tv-kanaler så måste du själv säga upp det personligen. Beroende på när du tecknade avtalet är uppsägningstiden en eller tre månader.

Info hösten 2018

Information om uppgraderingen av fibernätverket och ny tv-leverantör. Uppdaterad onsdag 2018-09-12.

Fibernätverk och bredband

Den entreprenör som drar fiber i våra hus behöver tillträde till lägenheterna. Information om detta har gått ut till varje lägenhet. För att vi skall gå i land med fiberdragningen måste alla fylla i och sätta fast fullmakten på ytterdörren. Fullmakten ger Eltel möjlighet att komma in i lägenheten för att göra installationen. Utan den fullmakten har vi varken Internet eller ett fungerande låssystem under överskådlig framtid.

Se till att inga möbler förhindrar installationen. Tyvärr kan tidsspannet för att hålla lägenheten tillgänglig kännas som onödigt lång. Styrelsen har verkat för mer preciserade tider för varje trappuppgång men tyvärr har våra önskemål inte kunnat infrias p.g.a. företagets arbetssituation.

Anslutningen för den HD-digitalbox som ingår är i vardagsrummet bredvid befintligt TV-uttag. En anslutning till elnätet är nödvändig för att utrustningen skall fungera. Det finns ingen överenskommelse mellan föreningen och IP-Only som på något sätt ger utrymme för annan lösning.

Vill du ha ett extra TV-uttag i lägenheten får ni betala 1.875 kr per uttag. Det blir i det fallet en affär mellan lägenhetsägaren och IP-Only. Äger ni en lägenhet med separat uthyrningsdel ingår en installation även i den delen av lägenheten.

Önskas Wi-Fi (trådlöst nätverk) köper ni själva in och installera den router som bäst passar era behov.


TV

Ny leverantör för TV-tjänster blir Viasat.

Ett grundpaket ingår med SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, SVT24, Kunskapskanalen, Barnkanalen, SVT1 HD, SVT 2 HD. Summa summarum 15 kanaler varav två HD (högupplösta) kanaler ingår i månadsbeloppet. De kommer också att erbjuda ett antal olika kanalpaket utöver basutbudet.

Vårt nya nät är ett s.k. öppet nät där ni inte måste välja Viasats kanalutbud utöver basutbudet.

Valfriheten är en viktig del av vårt val av nytt system. Dock får ni själva ombesörja kontakt och avtal med andra leverantörer än Viasat.

Har du idag, utöver det analoga basutbud som ingår i avgiften, tecknat avtal med ComHem som operatör av extratjänster (ex. digital-tv) kan du sitta lugnt i båten då föreningens avtal med dem utgår först hösten 2020.

Efter avtalets utgång får bostadsrättsinnehavaren själva teckna ett individuellt avtal med ComHem. I god tid innan dess får ni information om vad som gäller.


Bokningstavlor

Arbetet med att sätta upp boknings- och informationstavlor är i det närmaste slutfört. Entreprenören Marklunds har informerat om sitt arbete i alla trappuppgångar.

Jämsides med det arbetet har terminaler monterats vid portar, branddörrar, tvättstugor och förråd. Allt för att höja säkerheten för tillträde till vårt boende och förbättra informationen till föreningens medlemmar.

När systemet sätts i drift under hösten/vintern tilldelas varje bostadsrätt (lägenhet) tre låsbrickor. Om det finns behov av fler brickor så hjälper HSB:s kontor vid Stortorget er med det. Du får betala en avgift för varje bricka. Jämfört med att ta fram nya nycklar är det en liten kostnad. I motsats till nycklar blir en borttappad bricka obrukbar för obehöriga efter att ni informerat att den gått förlorad.

På tavlan i entrén bokar ni tvättstugetider och övernattningsrummet. Ta för vana att läsa igenom informationen som visas på tavlan. Systemet ger oss möjlighet att bygga ut framtida funktioner inom områden som säkerhet, information och inpassering.

Besked om utdelning av brickor och hur ni använder tavlorna kommer framåt hösten.